גוף חימום לתנור De Dietrich,מקט 103733

185.00

הספק :1200 W

תיאור

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

DCG1030B
, DCG1030B1
, DCG300WE1
, DCG300WE11
, DCG300WE12
, DCG300WE13
, DCG310WE1
, DCG310WE11
, DCG310WE12
, DCG310WE13
, DCG440WE1
, DCG440WE11
, DCG440WE12
, DCG550W
, DCG550W1
, DCG550X
, DCG550X1
, DCG630W
, DCG630W1
, DCG630W2
, DCG630W3
, DCG750W
, DCG750W1
, DCG750W2
, DCG750W3
, DCG750X
, DCG750X1
, DCG750X2
, DCG750X3
, DCG930B
, DCG930B1
, DCG930B2
, DCG930B3
, DCI1202X1
, DCI193904
, DCI1939041
, DCI193974
, DCI1939741
, DCI798N
, DCI798N1
, DCI798X
, DCI798X2
, DCI799A
, DCI799A2
, DCI799W
, DCI799W2
, DCI799X
, DCI799X2
, DCI799XU1
, DCI799XU11
, DCI900X
, DCI900X1
, DCI900XU
, DCI900XU1
, DCI998B
, DCI998B1
, DCI998X
, DCI998X1
, DCI999B
, DCI999B1
, DCI999W
, DCI999W1
, DCI999X
, DCI999X1
, DCM1040B
, DCM1040B1
, DCM1040W
, DCM1040W1
, DCM1050W
, DCM1050W1
, DCM1050X
, DCM1050X1
, DCM340WE1
, DCM340WE11
, DCM340WE12
, DCM350WE1
, DCM350WE11
, DCM350WE12
, DCM350XE1
, DCM350XE11
, DCM350XE12
, DCM360AE1
, DCM360AE11
, DCM360AE12
, DCM740A
, DCM740A1
, DCM740A2
, DCM740A3
, DCM740W
, DCM740W1
, DCM740W2
, DCM740W3
, DCM750W
, DCM750W1
, DCM750W2
, DCM750W3
, DCM750X
, DCM750X1
, DCM750X2
, DCM750X3
, DCM940B
, DCM940B1
, DCM940B2
, DCM940W
, DCM940W1
, DCM940W2
, DCM950W
, DCM950W1
, DCM950W2
, DCM950X
, DCM950X1
, DCM950X2
, DCV330WE1
, DCV330WE11
, DCV330XE1
, DCV330XE11
, DCV768W
, DCV768W1
, DCV768X
, DCV768X1
, DCV769N
, DCV769N1
, DCV769W
, DCV769W2
, DCV769X
, DCV769X2
, DCV968B
, DCV968B1
, DCV968W
, DCV968W1
, DCV968X
, DCV968X1
, DCV970X
, DCV970X1
, DOC740X
, DOC740X1
, DOC740X4
, DOC760X
, DOC760X1
, DOC760X2
, DOC760X4
, DOC760X5
, DOD1198B1
, DOD1198X1
, DOD778B
, DOD778B1
, DOD778B2
, DOD778B3
, DOD778B4
, DOD778X
, DOD778X1
, DOD778X2
, DOD778X3
, DOD778X4
, DOD778X5
, DOD788B
, DOD788B1
, DOD788B2
, DOD788B3
, DOD788B4
, DOD788X
, DOD788X1
, DOD788X2
, DOD788X3
, DOD788X4
, DOD788X5
, DOD798B
, DOD798B1
, DOD798B2
, DOD798B3
, DOD798B4
, DOD798W
, DOD798W1
, DOD798W3
, DOD798W4
, DOD798X
, DOD798X1
, DOD798X3
, DOD798X4
, DOD798X5
, DOD798XA
, DOD798XA1
, DOD798XA2
, DOD798XA4
, DOD798XA5
, DOE740XS
, DOE740XS1
, DOE740XS3
, DOE740XS4
, DOE740XS5
, DOP1007B
, DOP1007B1
, DOP1007W
, DOP1007W1
, DOP1007X
, DOP1007X1
, DOP1055E
, DOP1055E1
, DOP1070M
, DOP1070M1
, DOP1105B1
, DOP1105X1
, DOP705B
, DOP705B1
, DOP705B2
, DOP705B3
, DOP705W
, DOP705W2
, DOP705W3
, DOP705X
, DOP705X1
, DOP705X2
, DOP705X3
, DOP705X4
, DOP705XS
, DOP705XS1
, DOP705XS2
, DOP705XS3
, DOP705XS4
, DOP720B
, DOP720B1
, DOP720B2
, DOP720B3
, DOP720W
, DOP720W1
, DOP720W2
, DOP720W3
, DOP720X
, DOP720X1
, DOP720X2
, DOP720X3
, DOP720X4
, DOP720XJ
, DOP720XJ1
, DOP725XJ
, DOP725XJ1
, DOP725XJ2
, DOP725XJ3
, DOP730XJ
, DOP730XJ1
, DOP730XJ3
, DOP730XJ4
, DOP740B
, DOP740B1
, DOP740B2
, DOP740B3
, DOP740BS
, DOP740BS1
, DOP740BS2
, DOP740BS3
, DOP740W
, DOP740W1
, DOP740W2
, DOP740W3
, DOP740WS
, DOP740WS1
, DOP740WS2
, DOP740WS3
, DOP740X
, DOP740X1
, DOP740X2
, DOP740X3
, DOP740X4
, DOP740XJ
, DOP740XJ1
, DOP740XJ2
, DOP740XJ3
, DOP740XJ4
, DOP740XS
, DOP740XS1
, DOP740XS2
, DOP740XS3
, DOP740XS4
, DOP750B
, DOP750B1
, DOP750B2
, DOP750B3
, DOP750W
, DOP750W1
, DOP750W2
, DOP750W3
, DOP750X
, DOP750X1
, DOP750X2
, DOP750X3
, DOP750X4
, DOP750Z
, DOP750Z1
, DOP750Z2
, DOP750Z3
, DOP755D
, DOP755D2
, DOP755D3
, DOP755E
, DOP755E2
, DOP755E3
, DOP760B
, DOP760B1
, DOP760B2
, DOP760B3
, DOP760W
, DOP760W1
, DOP760W3
, DOP760X
, DOP760X1
, DOP760X2
, DOP760X3
, DOP760X4
, DOP760XS
, DOP760XS1
, DOP760XS2
, DOP760XS3
, DOP760XS4
, DOP770B
, DOP770B1
, DOP770B2
, DOP770B3
, DOP770B4
, DOP770W
, DOP770W1
, DOP770W2
, DOP770W3
, DOP770W4
, DOP770X
, DOP770X1
, DOP770X2
, DOP770X3
, DOP770X4
, DOP770X5
, DOP770XS
, DOP770XS1
, DOP770XS2
, DOP770XS3
, DOP770XS4
, DOP770Z
, DOP770Z1
, DOP770Z2
, DOP770Z3
, DOP770Z4
, DOP785B
, DOP785B1
, DOP785B2
, DOP785W
, DOP785W1
, DOP785W2
, DOP785X
, DOP785X1
, DOP785X2
, DOP785X3
, DOP790B
, DOP790B1
, DOP790B2
, DOP790B3
, DOP790B4
, DOP790DEM
, DOP790DEM1
, DOP790W
, DOP790W1
, DOP790W2
, DOP790W3
, DOP790W4
, DOP790X
, DOP790X1
, DOP790X2
, DOP790X3
, DOP790X4
, DOP790XS
, DOP790XS1
, DOP790XS2
, DOP790XS3
, DOP790XS4
, DOP790Z
, DOP790Z1
, DOP790Z2
, DOP790Z3
, DOP790Z4
, DOP792B
, DOP792B1
, DOP792B2
, DOP792B3
, DOP792B4
, DOP792BN
, DOP792BN2
, DOP792BN4
, DOP792W
, DOP792W1
, DOP792W2
, DOP792W4
, DOP792X
, DOP792X1
, DOP792X2
, DOP792X3
, DOP792X4
, DOP792X5
, DOP792XN
, DOP792XN1
, DOP792XN2
, DOP792XN3
, DOP795B
, DOP795B1
, DOP795B2
, DOP795B3
, DOP795B4
, DOP795X
, DOP795X1
, DOP795X2
, DOP795X4
, DOP795X5
, DOP795XJ
, DOP795XJ1
, DOP795XJ2
, DOP800X
, DOP800X1
, DOP805B
, DOP805B1
, DOP805B2
, DOP805W
, DOP805W1
, DOP805W2
, DOP805X
, DOP805X1
, DOP805X2
, DOP805X3
, DOP806X1
, DOP840BB
, DOP840BB1
, DOP840BB2
, DOP840WW
, DOP840WW1
, DOP840WW2
, DOP870B
, DOP870B1
, DOP870B2
, DOP870W
, DOP870W1
, DOP870W2
, DOP870X
, DOP870X1
, DOP870X2
, DOP870X3
, DOP870Z
, DOP870Z1
, DOP870Z2
, DOP890B
, DOP890B1
, DOP890B2
, DOP890BS
, DOP890BS1
, DOP890W
, DOP890W1
, DOP890W2
, DOP890X
, DOP890X1
, DOP890X2
, DOP890X3
, DOP890XS
, DOP890XS1
, DOP890Z
, DOP890Z1
, DOP890Z2
, DOP892XN
, DOP892XN1
, DOP892XN2
, DOP895B
, DOP895B1
, DOP895B2
, DOP895X
, DOP895X1
, DOP895X2
, DOP895X3
, DOP942B
, DOP942B1
, DOP942W
, DOP942W1
, DOP942X
, DOP942X1
, DOP960B
, DOP960B1
, DOP960W
, DOP960W1
, DOP960X
, DOP960X1
, DOP960X2
, SCG600G2
, SCG600W2