גוף חימום למדיח כלים הובר

210.00

תיאור

מתאים גם לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

DDY062/E-17
, DDY062E17
, DDY062S-80
, DDY062S80
, DDY062X/E-17
, DDY062XE17
, DDY065TA-80
, DDY065TA80
, DDY070/E-86
, DDY070E86
, DDY072-86
, DDY07286
, DDY075-AUS
, DDY075AUS
, DDY085G/3-AUS
, DDY085G3AUS
, DDY085T
, DDY085T47
, DDY090X/3-AUS
, DDY090X3AUS
, DDY095T
, DDY095T/E
, DDY095T47
, DDY095TE47
, DDY095TX
, DDY095TX/E
, DDY095TX47
, DDY095TXE47
, DDY097T
, DDY097T47
, DDY098T
, DDY098T47
, DDY65341
, DDY6534147
, DDY65341X47
, DDY65540FAPM-S
, DDY65540FAPMS
, DDY65540PW
, DDY65540PW47
, DDY65540PWX47
, DDY65540XFAPM-S
, DDY65540XFAPMS
, DDY65543FAM-S
, DDY65543FAMS
, DDYN162-80
, DDYN16280
, DDYPWDEMO
, DY062E17
, DYM0762/S
, DYM0762S
, DYM66341-47
, DYM6634147
, DYM66341X-47
, DYM66341X47
, DYM762TWIFI-80
, DYM762TWIFI80
, DYM762TXWIFI-80
, DYM762TXWIFI80
, DYM763/S
, DYM763S
, DYM763X/S
, DYM763XS
, DYM862/T
, DYM862T
, DYM862X-AUS
, DYM862X/T
, DYM862XAUS
, DYM862XT
, DYM863X-AUS
, DYM863XAUS
, DYM886TPW-80
, DYM886TPW80
, DYM893/T
, DYM893T
, DYM896TWIFI
, DYM896TXWIFI
, DYN062/E
, DYN062E
, DYN062X/E
, DYN062XE
, HAD65323FAM
, HAD65323FAM47
, HAD65323FAMX
, HAD65323FAMX47
, HD312-80
, HD31280
, HDI1LO38S80
, HDI2D36
, HDI2DO36
, HDI2L36
, HDI3DO623D
, HDI3T61PWDFX
, HDI3T623DF
, HDI3T62DF
, HDP3T60PWDFW
, HDP3T60PWDFX
, HDPN1L360OW
, HDPN4S603PW
, HDPN4S603PX
, HDS11486
, HDS1D36X
, HDS2D62B
, HDS2D62W
, HDS2D62X
, HDS3T62X
, HFI3012/1-80
, HFI3012180
, HFI3012180H
, HFI3015-80
, HFI301580
, HFI303D/E-80
, HFI303DE80
, HFI6060-80
, HFI606080
, HHDDY6113/E-86
, HHDDY6113E86
, HHDY072-86
, HHDY07286
, HLSI2000E30
, HLSI3000
, HLSI300030S
, HLSI3016/E-30
, HLSI3016E30
, HLSI363-80
, HLSI36380
, HLSI363GT/3-S
, HLSI363GT3S
, HLSI400PW-S
, HLSI400PWS
, HLSI433GT-80
, HLSI433GT80
, HLSI460PW-80
, HLSI460PW80
, HLSI460PWS
, HLSI550GT-80
, HLSI550GT80
, HLSI563GT
, HLSI60-17
, HLSI6017
, HLSI663GTWIFI
, HND315AX-37S
, HND315AX37S
, HND325-80
, HND32580
, HND325SILV
, HND615T-86S
, HND615T86S
, HND625-80
, HND62580
, HND7102S
, HND715
, HND715T-86S
, HND715T86S
, HND815
, HND815ALU
, HND815ALU47
, HND915
, HND915X
, HND915X47
, HND925-80
, HND92580
, HND955Z
, HND955Z47
, HND995Z
, HND995Z47
, HOD3
, HOD347
, HOD4
, HOD447
, HOD4G10BL
, HOD4G10BL47
, HOD5
, HOD547
, HOD5G10
, HOD5G1047
, HOD5G10X
, HOD5G10X47
, HOD5X
, HOD5X47
, HOD646
, HOD64647
, HOD646BL
, HOD646BL47
, HOD8
, HOD847
, HOD8G10
, HOD8G1047
, HOD9
, HOD9-S
, HOD947
, HOD9S
, LSHND71547
, LSHND81547
, LSHND91547S
, PDF15-80
, PDF1580
, PDF15SILVER