מבצע!

גוף חימום טורבו לתנור ARISTON

269.00 199.00

2,000W

תיאור

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם התנור שברשותכם.

7OFI4851SHIXHA
, 7OFI4852SCIXHA
, FI4851HIXHA
, FI4854CIXHA
, FI4854HIXHA
, FI4854PIXHA
, FI5851CIXA
, FI5851CIXHA
, FI5851HIXA
, FI5851HIXHA
, FI5854CIXAAUS
, FI5854PIXAAUS
, FI5854PIXHA
, FI6861SHBLHA
, FI6861SHIXHA
, FI6861SHWHHA
, FI6861SPIXHA
, FI6864SHIXHA
, FI6864SPICHA
, FI6871SCIXHA
, FI6874SCIXHA
, FI6874SPIXHA
, FI6891SPIXHA
, FI7861SHBLHA
, FI7861SHCFHA
, FI7861SHDSHA
, FI7861SHICHA
, FI7861SHIXHA
, FI7861SHWHHA
, FI7861SPIXHA
, FI7864SCIXHA
, FI7864SHIXAEX
, FI7864SHIXHA
, FI7871SCIXAAUS
, FI7871SCIXHA
, FI7871SHIXHA
, FI7871SPIXA
, FI7871SPIXHA
, FI7874SPIXACN
, FI7891SPIXAAUS
, FI7891SPIXHA
, FI9891SCIXHA
, FI9891SHIXHA
, FI9891SPIXHA
, FID834HCHHA
, FID834HICEHA
, FID834HMRHA
, FID834HSLHA
, SI4854CIX
, SI4854HIX
, SI4854PIX
, SI5851CIX
, SI5851HIX
, SI5854PIX
, SI6864SHIX
, SI6874SCIX
, SI6874SPIX
, SI7864SCIX
, SI7864SHIX
, SI7871SCIX
, SI7891SPIX
SI9891SCIX