ציר למייבש כביסה 00646933

279.00

תיאור

 

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה:   לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

WTE84100AU
,WTE84100BY
,WTE84100IT
,WTE84100NL
,WTE84101AU
,WTE84101IT
,WTE84104FF
,WTE84170NL
,WTE84300
,WTE84300FF
,WTE84300NL
,WTE84300TR
,WTE84305BY
,WTE84305FF
,WTE84305GB
,WTE84306BY
,WTE84306FF
,WTE84306GB
,WTE84310FF
,WTE84380FF
,WTE84382FF
,WTE84382SN
,WTE86100NL
,WTE8610XEE
,WTE86111EE
,WTE86182NL
,WTE86185
,WTE86300
,WTE86300AU
,WTE86300BY
,WTE86300CH
,WTE86300EE
,WTE86300FF
,WTE86300FG
,WTE86300NL
,WTE86300SK
,WTE86300US
,WTE86301FF
,WTE86302
,WTE86302AU
,WTE86302BY
,WTE86302CH
,WTE86302EE
,WTE86302GR
,WTE86302NL
,WTE86302SN
,WTE86302TR
,WTE86304
,WTE86304BY
,WTE86304CH
,WTE86304FF
,WTE86304GB
,WTE86304IL
,WTE86304NL
,WTE86304OE
,WTE86304PL
,WTE86304SN
,WTE86307FF
,WTE8630SGB
,WTE8630XEE
,WTE863B0NL
,WTE863D0NL
,WTE863D1NL
,WTE863D2NL
,WTL4313SI
,WTS86500GB
,WTS86501GB
,WTS86510
,WTS86510CH
,WTS86510FF
,WTS86510NL
,WTS86510SK
,WTS86510TR
,WTS86511
,WTS86511CH
,WTS86511FF
,WTS86511IT
,WTS86511NL
,WTS86511SN
,WTS86511TR
,WTS86512
,WTS86512CH
,WTS86512FF
,WTS86512IT
,WTS86512NL
,WTS86512SN
,WTS86512TR
,WTS86513
,WTS86513BY
,WTS86513CH
,WTS86513IT
,WTS86513NL
,WTS86513TR
,WTS86514
,WTS86514BY
,WTS86514CH
,WTS86514IT
,WTS86515
,WTS86515BY
,WTS86515IT
,WTS86515PL
,WTS86516GB
,WTS86516SG
,WTS86519GB
,WTS8651B1SN
,WTS8651D
,WTS8651STR
,WTS8652STR
,WTS86582FF
,WTS86582NL
,WTS86582SN
,WTS86593
,WTS865B1FF
,WTS865B2FF
,WTS865B2IT
,WTS865B2SN
,WTS865B3FF
,WTV74100
,WTV74100AU
,WTV74100DN
,WTV74100EE
,WTV74100FF
,WTV74100FG
,WTV74100ME
,WTV74100NL
,WTV74380FF
,WTW84360/04
,WTW86581FF
,WTW86590
,WTW865C0NL
,WTW865C1NL

 

SIEMENS

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה:   לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

WT34V180FF
,WT34V180NL
,WT34V380FF
,WT34V381FF
,WT44E181FR
,WT44E183
,WT44E183FF
,WT44E184FF
,WT44W180FF/03
,WT44W180FF/04
,WT44W180FF/05
,WT44W360
,WT44W360/04
,WT44W360/05
,WT44W360/06
,WT44W360BY
,WT44W360BY/04
,WT44W360BY/05
,WT44W360BY/06
,WT44W360DN
,WT44W360DN/04
,WT44W360DN/05
,WT44W360DN/06
,WT44W360DN/09
,WT44W360DN/10
,WT44W360DN/11
,WT44W360DN/12
,WT44W360DN/13
,WT44W360IT
,WT44W360NL
,WT44W360NL/04
,WT44W370NL
,WT44W370NL/04
,WT44W370NL/05
,WT44W371NL
,WT44W371NL/05
,WT44W371NL/07
,WT44W371NL/09
,WT44W371NL/10
,WT44W371NL/11
,WT44W371NL/12
,WT44W371NL/13
,WT44W371NL/15
,WT44W380FF
,WT44W380FF/06
,WT44W380FF/09
,WT44W380FF/10
,WT44W390CH
,WT44W390CH/04
,WT44W390CH/05
,WT44W390CH/06
,WT44W390CH/09
,WT44W390CH/10
,WT44W390CH/11
,WT44W390CH/12
,WT44W390CH/13
,WT44W390CH/15
,WT44W3G0
,WT44W3G0/04
,WT44W3G0/05
,WT44W3V0
,WT44W3V0/04
,WT44W3V0/05
,WT44W3V0/06
,WT44W3V0/09
,WT44W3V0/10
,WT44W3V0/11
,WT44W3V0/12
,WT44W3V0/13
,WT44W5OL
,WT44W5OL/03
,WT44W5OL/04
,WT44W5OL/05
,WT44W5OL/06
,WT44W5OL/07
,WT44W5OL/15
,WT44W5OL/18
,WT46E185
,WT46E381FF
,WT46E384FF
,WT46E3X0FF
,WT46E3X1FF
,WT46E3X3
,WT46S592AU
,WT46S592HK
,WT46S593
,WT46W360
,WT46W360/05
,WT46W360/06
,WT46W360DN
,WT46W360DN/04
,WT46W360DN/05
,WT46W360DN/06
,WT46W360DN/09
,WT46W360DN/10
,WT46W360DN/11
,WT46W360DN/12
,WT46W360DN/13
,WT46W360DN/15
,WT46W360DN/18
,WT46W360EE
,WT46W360EE/05
,WT46W360EE/06
,WT46W360EE/09
,WT46W360EE/10
,WT46W360EE/11
,WT46W360EE/12
,WT46W360FF
,WT46W360FF/10
,WT46W360FF/11
,WT46W360FF/12
,WT46W360FF/13
,WT46W360GR
,WT46W360IT
,WT46W360IT/05
,WT46W360IT/06
,WT46W360IT/09
,WT46W360IT/10
,WT46W360IT/11
,WT46W360IT/12
,WT46W360IT/13
,WT46W361FG
,WT46W361FG/05
,WT46W361FG/06
,WT46W361FG/09
,WT46W361FG/10
,WT46W361FG/11
,WT46W361FG/12
,WT46W361FG/13
,WT46W370FG
,WT46W370FG/04
,WT46W370FG/05
,WT46W370FG/06
,WT46W380GB
,WT46W390
,WT46W390/04
,WT46W390/05
,WT46W390/06
,WT46W391
,WT46W391/05
,WT46W391/06
,WT46W391/09
,WT46W391/10
,WT46W391/11
,WT46W391/12
,WT46W391/13
,WT46W540FF/04
,WT46W540FF/06
,WT46W550DN
,WT46W560AU
,WT46W560AU/12
,WT46W560AU/15
,WT46W560AU/16
,WT46W560GR
,WT46W560GR/01
,WT46W560IT
,WT46W561
,WT46W561BY/12
,WT46W561BY/15
,WT46W561BY/16
,WT46W561BY/17
,WT46W561FG
,WT46W561IT
,WT46W561IT/12
,WT46W561TR
,WT46W561TR/12
,WT46W561TR/15
,WT46W561TR/16
,WT46W562
,WT46W562/12
,WT46W562/15
,WT46W562/16
,WT46W562/17
,WT46W562/19
,WT46W562/20
,WT46W562/21
,WT46W562/22
,WT46W562FG
,WT46W562FG/12
,WT46W562FG/15
,WT46W562FG/16
,WT46W562NL
,WT46W562NL/01
,WT46W562NL/02
,WT46W562NL/04
,WT46W562NL/05
,WT46W562NL/06
,WT46W562NL/07
,WT46W562TR
,WT46W562TR/01
,WT46W563
,WT46W563/01
,WT46W563BY
,WT46W563BY/01
,WT46W563BY/02
,WT46W563BY/04
,WT46W563BY/05
,WT46W563BY/06
,WT46W563BY/07
,WT46W563BY/15
,WT46W563FG
,WT46W563FG/01
,WT46W563FG/02
,WT46W563FG/04
,WT46W563FG/05
,WT46W563FG/06
,WT46W566GB
,WT46W566GB/12
,WT46W567GB
,WT46W567GB/14
,WT46W567GB/15
,WT46W567GB/16
,WT46W568GB
,WT46W56CGB
,WT46W570EE
,WT46W571DN
,WT46W571DN/12
,WT46W572DN
,WT46W572DN/14
,WT46W572DN/15
,WT46W572DN/16
,WT46W572EX
,WT46W572EX/12
,WT46W572EX/15
,WT46W572EX/16
,WT46W572EX/17
,WT46W572EX/19
,WT46W572EX/20
,WT46W579DN
,WT46W57XEE
,WT46W580EE
,WT46W580EE/12
,WT46W580EE/15
,WT46W580EE/16
,WT46W580NL
,WT46W581FF
,WT46W581FF/12
,WT46W581FF/15
,WT46W581NL
,WT46W581NL/12
,WT46W581NL/15
,WT46W581NL/16
,WT46W582FF
,WT46W582FF/01
,WT46W582FF/02
,WT46W582FF/04
,WT46W582NL
,WT46W582NL/01
,WT46W582NL/02
,WT46W582NL/04
,WT46W582NL/05
,WT46W582NL/06
,WT46W58XEE
,WT46W58XEE/12
,WT46W58XEE/15
,WT46W58XEE/16
,WT46W590
,WT46W590FG
,WT46W590FG/01
,WT46W591
,WT46W591CH
,WT46W592
,WT46W592/12
,WT46W592/15
,WT46W592/16
,WT46W592CH
,WT46W592CH/12
,WT46W592CH/15
,WT46W592CH/16
,WT46W593
,WT46W593/01
,WT46W593/02
,WT46W593/04
,WT46W593/05
,WT46W593/06
,WT46W593/07
,WT46W593CH
,WT46W593CH/01
,WT46W593CH/02
,WT46W593CH/04
,WT46W593CH/05
,WT46W593CH/06
,WT46W593CH/07
,WT46W593CH/15
,WT46W5C0NL
,WT46W5C1FG
,WT46W5C1FG/12
,WT46W5F1
,WT46W5S2AT
,WT46W5S2AT/01
,WT46W5S2AT/02
,WT46W5S2AT/04
,WT46W5S2AT/05
,WT46W5S2AT/06
,WT46W5S2AT/07