מיסב למכונת כביסה AEG ימין

145.00

תיאור

מתאים גם לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

L45000
, L45060
, L45090
, L45200
, L45960
, L46000
, L46009
, L46200
, L46210L
, L46210LE
, L46310L
, L47182
, L47230
, L47230A3
, L47230H
, L47238
, L47239
, L47330A
, L5.5TL
, L50060TL
, L50260TL
, L51260TL
, L60060TL
, L60060TL1
, L60069TL
, L60069TL1
, L60260TL
, L60260TL1
, L6026TL
, L60460TL
, L60460TL1
, L61060TL
, L61069TL
, L61260TL
, L61261TL
, L61264ETL
, L61460TL
, L61461TL
, L62069TL
, L62260TL
, L62460TL
, L70260TL
, L70260TL1
, L70268TL
, L70269TL
, L70269TL1
, L70360TL
, L70360TL1
, L71260TL
, L71269TL
, L71270TL
, L71360TL
, L74270TL
, L74371TL
, L75260TL1
, L75265TL1
, L75268TL1
, L75269TL1
, L75275TL
, L75278TL
, L75279TL
, L7527TL
, L75460TL1
, L75465TL1
, L76254ETL
, L76264ATL
, L76264ETL
, L76265TL
, L76265TL3
, L76269TL
, L76269TL3
, L76460TL
, L76465TL
, L76465TL3
, L7726PTL
, L78371TL
, L7TBD734E
, L7TER652C
, L7TER722E
, L7TS84379
, L85370TL
, L86350TL
, L86355TL
, L86355TL4
, L86355TL5
, L86360TL3
, L86369TL
, L86369TL3
, L86369TL4
, L86560TL4
, L86565TL
, L86565TL3
, L86565TL4
, L87375TL
, L87379TL
, L88561TL
, LAV4280
, LAV4400
, LAV4500
, LAV45000
, LAV4505
, LAV4520
, LAV45200
, LAV4525
, LAV4560
, LAV46000
, LAV46009
, LAV46070
, LAV46075
, LAV46079
, LAV46200
, LAV46210
, LAV46210L
, LAV46210LE
, LAV46210SPORT
, LAV46270
, LAV46310L
, LAV47080
, LAV47282
, LAV47285
, LAV47289
, LAV47380
, LTV1070A