כפתור לתנור DE DIETRICH

130.00

תיאור

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם התנור שברשותכם.

FB4422U1
, FB4448E1
, FB4448H1
, FM4448E1
, FW4448E1
, FW4448E12
, FW4449E1
, FW4449E12
, FX1442D1
, FX2435E1
, FX2435E12
, FX2435H1
, FX2438E1
, FX2438E12
, FX4418E1
, FX4418H1
, FX4422U1
, FX4445
, FX4445E1
, FX4445E12
, FX4445H1
, FX4445J1
, FX4448E1
, FX4448E12
, FX4448H1
, FX4449E1
, FX4449E12
, FX4449H1
, FX4822U1