וסת לתנור DE DIETRICH

219.00

תיאור

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם התנור שברשותכם.

CB8479F1
, CD4433F1
, CD7434F1
, CD8436F1
, CD8437E1
, CD8439E1
, CD8449F1
, CD8476F1
, CD8479E1
, CM8479F1
, CW8436F1
, CW8437F1
, DCM1040B
, DCM1040W
, DCM130WE1
, DCM1540B
, DCM1540W
, DCM220WE1
, DCM230WE1
, DCM240VE1
, DCM240WE1
, DCM340WE1
, DCM340WE11
, DCM440WE1
, DCM440WE11
, DCM630W
, DCM630W1
, DCM640A
, DCM640A1
, DCM640W
, DCM640W1
, DCM740A
, DCM740A1
, DCM740W
, DCM740W1
, DCM940B
, DCM940W
, DCV110WE1
, DCV140TE1
, DCV140WE1
, DCV140XE1
, DCV1568W
, DCV1568X
, DCV230WE1
, DCV230XE1
, DCV330WE1
, DCV330WE11
, DCV330XE1
, DCV330XE11
, DCV768W
, DCV768W1
, DCV768X
, DCV768X1
, DCV968B
, DCV968W
, DCV968X
, DTG1115X
, DTG115BE1
, DTG115BE1
, DTG115XE1
, DTG115XE1
, DTG315XL1
, DTG315XL1
, DTV101BE1
, DTV101BE1
, DTV101XE1
, DTV101XE1
, DTV103BE1
, DTV103BE1
, DTV103WE1
, DTV103WE1
, DTV103XE1
, DTV103XE1
, DTV104BE1
, DTV104BE1
, DTV104WE1
, DTV104WE1
, DTV105BE1
, DTV105BE1
, DTV106BE1
, DTV106BE1
, DTV106WE1
, DTV106WE1
, DTV301XD1
, DTV301XE1
, DTV301XE1
, DTV303BE1
, DTV303JE1
, DTV303JE1
, DTV303XE1
, DTV304BE1
, DTV304BE1
, DTV304XE1
, DTV305BE1
, DTV306BE1
, DTV306WE1
, DTV306XE1
, DTV306ZE1
, DTV704B
, DTV704X
, FM1648D1
, FM2642D1
, FM5642D1
, FW1648D1
, FW2642D1
, FW4427E3
, FW4821E3
, FW5847E1
, FW5847E3
, FX1648D1
, FX2642D1
, FX2642D12
, FX4427E3
, FX4821E3
, FX4827E3
FX5642D1
, FX5847E1
, FX5847E3
, FX5847E32
, WM1536E1
, WM1536E2
, WM1578U1
, WM1578U2
, WN1533E1
, WN1533E1
, WN1536E1
, WN1537E1
, WN1538E1
, WN1577E1
, WN1578E1
, WW1536E1
, WW1578U1