דלת למכונת כביסה ווירפול awe70100

269.00

269 עלות יש סדק קטן ליד הידית הדלת חדשה. יחידה אחרונה